ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าในงาน

Jaymart Virtual Mobile Show 2020

แล้วพบกันใหม่ในงานครั้งต่อๆไปนะคะ